Przeglądarka, z której korzystasz ma wyłączoną obsługę JavaScript. Prosimy, włącz obsługę JavaScript, by ulepszyć wyświetalnie.

Cechy i wymagania stawiane instalacjom CCTV

Gwarantem właściwego działania monitoringu wizyjnego jest spełnienie przez instalację specjalnie przygotowanych w tym celu przepisów. Pośród nich najważniejsza jest norma EN 50132-7 (Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania). Wymagania stawiane są zarówno urządzeniom wchodzącym w skład systemu CCTV, ale też jego instalatorom. Poza tym istnieje też szereg ogólnych wskazówek i kwestii, które warto wziąć pod uwagę w trakcie projektowania i montowania kamer CCTV w celu usprawnienia ich pracy, a przez to skuteczności.

Wykorzystanie sieci internetowej do transmisji połączenia

Wybór wideodomofonów IP nie pociąga za sobą konieczności plątania się w licznych kablach i przewodach. Wiąże się to między innymi z szybszym montażem całego systemu, bowiem jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Elementy systemu można również zamontować w miejscach, do których doprowadzenie kabli mogło by być problemem. Świetnie sprawdza się w na przykład w dużych kompleksach mieszkalnych. Monitoring cyfrowy można też integrować z systemem inteligenty dom.

Wymagania stawiane instalatorom

Systemy CCTV powinien projektować i montować tylko uprawniony do tego fachowiec. Co ciekawe, do zawodowego wykonywania obu tych czynności potrzebne są dwie różne licencje. Z kolei firma oferująca projekt i montaż CCTV powinna posiadać koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Do wniosku o jej udzielenie należy między innymi załączyć zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Zgodnie z normą, sama procedura przygotowywania systemu dozoru powinna rozpocząć się od określenia jego funkcji oraz wymagań klienta. Następnie instalacja CCTV jest projektowana, dobierane są do niej też właściwe urządzenia. Po ich montażu powinien nastąpić testowy rozruch, a jeśli wszystko działa tak, jak powinno – przekazywana jest klientowi. Ostatnim krokiem jest regularna konserwacja sprzętu.

Co jeszcze musi wziąć pod uwagę fachowiec?

Znakiem kompetentnie wykonanej pracy jest projekt, który nie tylko odpowie na potrzeby klienta, ale będzie też przygotowany na różne nieprzewidziane sytuacje. Zaleca się więc, aby projektanci i instalatorzy dobrze określili rodzaje zagrożeń, jakie mają być monitorowane, granice nadzorowanego obszaru, a także sposoby informowania o nieprawidłowościach. Jeśli kamery rozmieszczone są na zewnątrz, to pod uwagę musi zostać wzięte środowisko, w jakim będzie pracowała instalacja. Urządzenia wchodzące w jej skład muszą być przygotowane na działanie różnych warunków atmosferycznych. Dobrze przemyślany musi być też stopień automatyzacji systemu oraz sterowanie nim. Konieczne jest też jego właściwe oznakowanie.