Przegl�darka, z kt�rej korzystasz ma wy��czon� obs�ug� JavaScript. Prosimy, w��cz obs�ug� JavaScript, by ulepszy� wy�wietalnie.

Czym jest system CCTV?

Przesyłanie obrazu (a czasami również dźwięku) z kamer do centrum odbiorczego i na wybrany nośnik pamięci - to właśnie monitoring wizyjny. Nazywany również telewizją CCTV, może mieć postać analogową lub cyfrową. Popularność zyskują też systemy hybrydowe.

Co kryje się pod skrótem CCTV?

Skrót ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza “closet circuit television”, czyli telewizję o obwodzie zamkniętym. W języku polskim przyjęło się jednak używać innych nazw: wspomniany już monitoring wizyjny, telewizja przemysłowa czy też wideonadzór.

Gdzie i w jakim celu używa się systemów CCTV?

Monitoring wizyjny jeszcze do niedawna najczęściej spotykany był w obiektach użytku publicznego. Nadzór stosowany był w takich miejscach, jak banki, urzędy, sklepy, fabryki, magazyny, biurowce i inne miejsca pracy. Korzystają z niego również lotniska, dworce, szkoły, szpitale i oczywiście więzienia. Obecnie jednak kamery CCTV często montowane są też na osiedlach i na posesjach prywatnych. W każdym z tych przypadków służą temu samemu – podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i zapobiegnięciu włamaniom. Zapisany w systemie materiał wideo może pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy przestępstwa lub odtworzenia przebiegu zdarzeń je poprzedzających. W przypadku skomplikowanych systemów w miejscach publicznych może posłużyć on również do prewencji.

Z czego składa się system CCTV?

Przeciętny człowiek dostrzega tylko strategicznie rozmieszczone kamery (najczęściej o kształcie tubowym lub kopułkowym), ale w rzeczywistości na telewizję przemysłową składa się wiele innych urządzeń. Najważniejszym z nich jest rejestrator – to właśnie w jego pamięci przechowywany jest zapisany materiał wideo. Wyróżnia się rejestratory NVP (Network Video Recorder), które są typowe dla nadzoru sieciowego, a także rejestratory DVR (cyfrowe).

Niezbędne są również switche, których zadaniem jest łączenie kamer z rejestratorem, a także oprogramowanie do zarządzania systemem CCTV. W przypadku dużych instalacji nadzoru konieczne są monitory, na których na bieżąco obserwowany jest przekaz wideo. W przypadku analogowego monitoringu wizyjnego używane są też różne rodzaje kabli. Co ciekawe, nie są one zarezerwowane jedynie dla analogów - nawet rozwiązania cyfrowe nie rezygnują całkowicie ze stosowania przewodów.